Siguranța pacientului trebuie să fie în centrul tuturor acțiunilor și demersurilor din sistemul sanitar – aceasta a fost premisa de la care s-a pornit în înființarea Consiliului Siguranței Pacientului, grup de lucru lansat sub umbrela Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), pe 29 mai 2019.

Cel de-al doilea grup de lucru sub conceptul Consiliul Sigurantei Pacientului organizat de Oameni și Companii, a avut loc pe 19 noiembrie 2019. Au participat reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, ai societăților profesionale, manageri de spital, dar și oficiali, reprezentând Ministerul Sănătății, Camera Deputaților, CNAS, alături de președintele ANMCS, Vasile Cepoi, coordonatorul acestui proiect.

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a inițiat un proces de constituire a Consiliului Național al Siguranței Pacientului, propunând asociațiilor de pacienți și societăților științifice un proiect de statut. „Realizarea acestei structuri este necesară pentru introducerea de modificari și completări în ce privește îmbunătățirea procesului de interacțiune dintre actori publici și pacienți”, susține Președintele ANMCS.

Consiliul Siguranței Pacientului reprezintă un concept prin care se dorește identificarea problemelor cu care se confruntă asistența medicală, probleme care determină un grad scăzut de eficacitate și eficiență. Subiectele abordate la această întâlnire au fost legate de calitatea serviciilor medicale, așteptările pacienților și soluții privind evaluarea și monitorizarea respectării bunelor practici în asistența medicală.

Siguranța pacientului, prin prisma asistenței medicale centrată pe pacient, este un subiect foarte puțin dezbătut. Aceasta înseamnă în principal informarea completă a pacienților cu privire la problemele de sănătate, evaluarea completă în contextul socio-profesional și prezentarea alternativelor posibile, însoțite de avantaje și dezavantaje. Se propune instruirea medicilor cu scopul de a obtine un feedback-ul pacienților și superivizarea acestora.

A fost adus în discuție sistemul din Franța, format din evaluare internă și externă și sistemul din Danemarca, unde au fost identificați 4 piloni care relatează siguranța pacientului: evenimentele adverse, plângerile înregistrate de la pacienți, controalele și deciziile justiției.

Întâlnirile din Programul de Siguranța Pacientului se desfașoară cu sprijinul următorilor parteneri: Alliance Healthcare, Novo Nordisk, CN Unifarm SA, Antibiotice SA, Roche, Linde și Alphega Farmacie.