PROTOCOL DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG ŞI SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “SFANTUL APOSTOL ANDREI” DIN CONSTANŢA – În scopul asigurării cadrului de colaborare inter-instituţională pentru anul 2020, a fost încheiat un protocol privind desfăşurarea de activităţi, programe şi proiecte de reducere a cererii de droguri.

Cu această ocazie, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a pus la dispoziţia Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” din Constanţa 300 teste rapide de depistare HIV, 400 teste rapide de depistare VHB şi 400 teste rapide de depistare VHC, pentru a fi utilizate în scopul testării persoanelor consumatoare de droguri aflate în servicii de asistenţă în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” din Constanţa.

În calitatea sa de raportor naţional pe problematica consumului şi traficului de droguri către organismele internaţionale de profil, Agenţia Naţională Antidrog asigură colectarea şi monitorizarea datelor privind indicatorul epidemiologic cheie boli infecţioase asociate consumului de droguri injectabile, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 860/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare.

În contextul recomandărilor formulate de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri privind îmbunătăţirea calităţii datelor rezultate din testarea consumatorilor de droguri pentru bolile infecţioase determinate de HIV, VHB şi VHC, Agenţia Naţională Antidrog şi-a propus creşterea accesului consumatorilor de droguri la servicii de testare în comunitate şi în sistemele privative de libertate. Iniţiativa se încadrează în eforturile susţinute la nivel european şi mondial de conştientizare şi reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

În acest scop, Agenţia Naţională Antidrog pune la dispoziţia furnizorilor de servicii de asistenţă, cu titlu gratuit, teste rapide de depistare a HIV, VHB şi VHC, în vederea testării persoanelor consumatoare de droguri aflate în asistenţă.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE